อัตตราค่าบริการ


W
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Wallis & Futuna
  681
  55.00
  55.00
 • Western Samoa
  685
  18.00
  22.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500