อัตตราค่าบริการ


U
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • U.A.E.
  971
  9.90
  9.90
 • U.K.
  44
  7.00
  7.00
 • U.K.*
  442
  0.99
  7.00
 • U.S.A. (Continental 48 States)
  1
  0.70
  0.70
 • U.S.A.-Alaska
  1907
  0.70
  0.70
 • U.S.A.-Hawaii
  1808
  0.70
  0.70
 • U.S.A.-Puerto Rico
  1787
  0.70
  0.70
 • U.S.A.-US Virgin Is.
  1340
  0.70
  0.70
 • Uganda
  256
  15.00
  15.00
 • Ukraine
  380
  7.00
  9.50
 • Uruguay
  598
  6.00
  13.00
 • Uzbekistan
  998
  6.50
  6.50


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500