อัตตราค่าบริการ


N
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Namibia
  264
  15.00
  15.00
 • Nauru
  674
  40.00
  40.00
 • Nepal
  977
  12.50
  12.50
 • Neth Antilles
  599
  9.00
  9.00
 • Netherlands
  31
  1.00
  14.50
 • New Caledonia
  687
  17.00
  17.00
 • New Zealand
  64
  2.00
  10.50
 • Nicaragua
  505
  10.00
  11.00
 • Niger
  227
  15.00
  15.00
 • Nigeria
  234
  15.00
  15.00
 • Niue Is.
  683
  45.00
  45.00
 • Norway
  47
  1.50
  10.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500