อัตตราค่าบริการ


M
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Macau
  853
  4.00
  4.00
 • Macedonia
  389
  9.00
  17.00
 • Madagascar
  261
  15.00
  15.00
 • Malawi
  265
  15.00
  15.00
 • Malaysia
  60
  0.99
  3.00
 • Maldives
  960
  16.00
  16.00
 • Mali
  223
  15.00
  15.00
 • Malta
  356
  8.00
  19.00
 • Mariana Is.(Saipan)
  1670
  9.00
  9.00
 • Marshall Is.
  692
  19.00
  19.00
 • Mauritania
  222
  20.00
  20.00
 • Mauritius
  230
  15.00
  15.00
 • Mexico
  52
  6.00
  6.00
 • Micronesia
  691
  18.00
  18.00
 • Moldova
  373
  9.00
  12.00
 • Monaco
  377
  4.50
  12.00
 • Mongolia
  976
  8.00
  8.00
 • Montserrat
  1664
  13.00
  13.00
 • Morocco
  212
  20.00
  20.00
 • Mozambique
  258
  15.00
  15.00
 • Myanmar
  95
  14.00
  14.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500