อัตตราค่าบริการ


L
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Laos
  856
  1.99
  1.99
 • Latvia
  371
  7.00
  12.00
 • Lebanon
  961
  8.50
  12.00
 • Lesotho
  266
  20.00
  20.00
 • Liberia
  231
  20.00
  20.00
 • Libya
  218
  15.00
  15.00
 • Liechtenstein
  423
  4.50
  23.00
 • Lithuania
  370
  7.00
  12.00
 • Luxembourg
  352
  2.00
  12.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500