อัตตราค่าบริการ


K
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Kazakhstan
  7
  8.00
  14.00
 • Kenya
  254
  15.00
  15.00
 • Kiribati
  686
  35.00
  35.00
 • Korea D. R. (North)
  850
  30.00
  30.00
 • Korea Rep.(South)
  82
  0.99
  5.00
 • Kuwait
  965
  5.00
  5.00
 • Kyrghyzstan
  996
  7.00
  8.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500