อัตตราค่าบริการ


J
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Jamaica
  1876
  6.00
  9.00
 • Japan
  81
  1.50
  5.50
 • Jordan
  962
  10.00
  10.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500