อัตตราค่าบริการ


I
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Iceland
  354
  3.00
  12.00
 • India
  91
  1.50
  1.50
 • Indonesia
  62
  4.25
  6.50
 • Iran
  98
  8.00
  10.00
 • Iraq
  964
  8.00
  10.00
 • Ireland
  353
  2.00
  12.00
 • Israel
  972
  0.99
  5.50
 • Italy
  39
  1.50
  12.00
 • Ivory Coast
  225
  15.00
  15.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500