อัตตราค่าบริการ


H
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Haiti
  509
  16.00
  16.00
 • Honduras
  504
  17.00
  17.00
 • Hong Kong
  852
  0.99
  0.99
 • Hungary
  36
  2.00
  10.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500