อัตตราค่าบริการ


G
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Gabon
  241
  20.00
  20.00
 • Gambia
  220
  15.00
  15.00
 • Georgia
  995
  4.00
  9.00
 • Germany
  49
  0.99
  7.00
 • Ghana
  233
  15.00
  15.00
 • Gibraltar
  350
  3.50
  16.00
 • Greece
  30
  1.25
  9.50
 • Greenland
  299
  22.00
  23.00
 • Grenada
  1473
  9.00
  13.50
 • Guadeloupe
  590
  5.00
  16.00
 • Guam
  1671
  3.00
  3.00
 • Guantanamo-BAY
  5399
  39.00
  39.00
 • Guatemala
  502
  9.00
  9.00
 • Guinea
  224
  15.00
  15.00
 • Guinea Bissau
  245
  50.00
  50.00
 • Guinea Special
  22470
  45.00
  45.00
 • Guyana
  592
  23.00
  23.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500