อัตตราค่าบริการ


F
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Falkland Is.
  500
  31.00
 • Faroe Is.
  298
  10.00
  10.00
 • Fiji
  679
  14.00
  14.00
 • Finland
  358
  3.00
  9.50
 • France
  33
  0.70
  8.50
 • French Antilles
  596
  8.00
  19.00
 • French Guiana
  594
  8.00
  13.00
 • French Polynesia
  689
  13.00
  13.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500