อัตตราค่าบริการ


E
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • East Timor
  670
  40.00
  40.00
 • Ecuador
  593
  9.00
  12.00
 • Egypt
  20
  7.00
  8.00
 • El Salvador
  503
  8.00
  8.00
 • Equatorial Guinea
  240
  20.00
  20.00
 • Eritrea
  291
  20.00
  20.00
 • Estonia
  372
  3.00
  16.00
 • Ethiopia
  251
  25.00
  25.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500