อัตตราค่าบริการ


D
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Denmark
  45
  2.00
  12.00
 • Diego Garcia
  246
  40.00
 • Djibouti
  253
  30.00
  30.00
 • Dominica
  1767
  10.00
  12.00
 • Dominican Republic
  1809
  4.00
  8.00


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500