อัตตราค่าบริการ


C
 • Country
  Code
  Fixed Line
  Mobile
 • Cambodia
  855
  2.90
  2.90
 • Cameroon
  237
  15.00
  15.00
 • Canada
  1
  0.70
  0.70
 • Cape Verde
  238
  30.00
  30.00
 • Cayman Is.
  1345
  11.00
  12.00
 • Central African Rep.
  236
  20.00
  20.00
 • Chad
  235
  15.00
  15.00
 • Chile
  56
  3.00
  10.50
 • China
  86
  0.85
  0.85
 • Colombia
  57
  5.00
  5.00
 • Comoros
  269
  30.00
  30.00
 • Congo
  242
  20.00
  20.00
 • Congo D.R.C. (Zaire)
  243
  15.00
  15.00
 • Cook Is.
  682
  40.00
  40.00
 • Costa Rica
  506
  4.00
  4.00
 • Croatia
  385
  3.50
  12.00
 • Cuba
  53
  39.00
  39.00
 • Cyprus
  357
  3.00
  5.00
 • Czech Rep.
  420
  3.00
  10.50


Call Center
Customer Service 24 hours

02-696-9500