วิธีการใช้งาน
DeeDial เป็นการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในรูปแบบของการเติมเงินโดยสามารถโทรผ่านโทรศัพท์บ้าน/สำนักงาน หรือโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย เรามอบความสะดวก สัญญาณเสียงที่ชัดเจน เพิ่มด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าที่สุดมากกว่า 220 ประเทศ
 • ไม่มีค่าบริการรายเดือน
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด
 • ไม่มีหมดอายุ
 • จ่ายตามจริงที่ใช้งาน
ในการใช้ DeeDial เพียงแค่เปิดบัญชีโดยการลงทะเบียนจากเลขหมายโทรศัพท์ของคุณ เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ให้โทรไปที่เลขหมายโทรศัพท์กลางของ DeeDial ด้วยเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของคุณ จากนั้นให้ใส่เลขหมายปลายทางต่างประเทศที่คุณต้องการจะโทร มันดูง่ายใช่ไหม! ไม่เพียงแค่คุณสามารถประหยัดเงินเท่านั้น คุณยังสามารถจะเข้าไปใน Account Manager เพื่อตรวจสอบยอดการโทรของคุณได้ด้วย การใช้ DeeDial มีวิธีการใช้งาน 4 วิธีด้วยกัน แต่ละวิธีล้วนให้อัตราค่าบริการที่คุ้มค่าที่สุด และสะดวกสบายที่สุด คุณไม่ต้องสียค่าบริการโทรภายในประเทศอีกด้วย
Direct Call
 • 1. โทรหมายเลขโทรศัพท์ 02-353-3701
 • 2. ฟังยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 • 3. ใส่ เบอร์ต่างประเทศที่ต้องการโทร
 • ใส่รหัสประเทศ + เลขหมายโทรศัพท์ + เครื่องหมาย + #
Ring Back Call
 • 1. โทรไปที่ 02-353-3791 จากมือถือ
 • 2. ฟังเสียงสัญญาณโทรศัพท์ 1 ครั้งแล้วกดวางสาย
 • 3. ระบบของเราจะโทรกลับมาหาคุณภายใน 10 วินาที
 • 4. รับสายและฟังยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
 • 5. ใส่เลขหมายโทรศัพท์ต่างประเทศที่คุณต้องการโทร
 • ใส่ รหัสประเทศ + เลขหมายโทรศัพท์ + เครื่องหมาย#
Smart Call
เพื่อให้ลูกค้าสามารถโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ต่างประเทศที่โทรเป็นประจำได้เร็วขึ้น ตอนนี้เรามีรูปแบบการโทรที่อำนวยความสะดวกให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องใส่เลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศอีกต่อไป!

เพียงแค่จัดเก็บเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางด้วยเลขหมายโทรศัพท์ภายในประเทศพิเศษของ Smart Call ครั้งต่อไปที่คุณต้องการโทรออก แค่กดเลขหมายโทรศัพท์ภายในประเทศของSmart call และระบบของเราจะทำการโอนสายไปอัตโนมัติไปยังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศที่คุณได้ทำการจัดเก็บไว้

วิธีการกำหนดเบอร์ Smart Call
 • 1. ต้องทำการลงทะเบียนกับ DeeDial
 • 2. ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ Smart Call ได้ 20 เบอร์
 • 3. โทรไปที่เลขหมายโทรศัพท์ Smart Call เบอร์ใดเบอร์หนึ่ง และทำตามระบบอัตโนมัติ เพื่อใส่และจัดเก็บเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศของคุณ

วิธีการโทรผ่าน Smart Call
กดเบอร์ Smart Call ร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางต่างประเทศที่คุณต้องการโทร
 • Direct Call

 • Ring Back

 • Smart Call